Aug 18, 2012

Aug 18 2012 (sat)

MIMINOKOTO
@ SHOW BOAT, Koenji/TOKYO (03-3377-5745)

[Passion & Intension #09]
c/w Majutsu No Niwa, Ucyu-Engine
19:00/19:30 2500 yen/2800 yen + 1 Drink

-