Dec 1, 2011

Suzuki Junzo SOLO tour 2011

2011/12/13/Tue
Suzuki Junzo

@ Helluva Lounge KOBE, HYOGO (078-331-7732)
w/Ushioda Yuichi, responce man, Taishin
--

2011/12/14/Wed
Suzuki Junzo with Kawabata Makoto

@ MUSICA JAPONICA, Umeda/OSAKA (06-6363-0848)
w/ Ushioda Yuichi, Kaiten-Kyugyou (Jiji + Suhara Keizo + Nakabayashi Kirars from Oshiri-Penpenz)
--

2011/12/15/Thu
Suzuki Junzo

@ URBAN GUILD, Kiyamachi/KYOTO (075-121-1125)
w/ Ushioda Yuichi, Biroudo-Neko with Ryotaro, Numeri
--2011/12/16/Fri
Suzuki Junzo

@ KING BUISCUIT, Gifu/GIFU
w/ Kawai Wataru (from UZU), Sakamaki Megumi
--

2011/12/17/Sat
Suzuki Junzo

@ Azarea B1F Music Room, Shizuoka/SHIZUOKA
w/ Harutaka Mochiduki
--

2011/12/18/Sun

Suzuki Junzo
@ Zoot Horn Rolo, Hamamatsu/SHIZUOKA
w/ Tomoyuki Aoki (from UP-TIGHT), Toshio Koeda, Taiki Ito