Jul 1, 2011

July 10 (sun) 2011

SUZUKI JUNZO
@ Cafe Flying Teapot EKODA, TOKYO (03-5999-7971)

[The Meeting Vol.04]
c/w
SACHIKO + Rinji Fukuoka
Ichiro (ex.Yura-Yura Teikoku)
Jah Excretion
Onuma Shiro + Kiyasu
Open: 18:00 / Start: 18:30 Charge: 1,500yen + order
--