Dec 5, 2010

Dec 09 2010 (thu)

Pouring High Water
(TOMO, Suzuki Junzoa' qui avec , Gabriel, Fumihito Taguchi)
@ Enban KOENJI, TOKYO (03-5306-2937)

[Pouring High Water #01]
w/ Akiyama Tetuzi, Otsuka Junpei (Sho)

19:00- // charge 1500 yen (incl.1drink)