Nov 26, 2010

Nov 28 2010 (sun)

20 GUILDERS
(Tabata Mitsuru, Suzuki Junzo)
@ Sendagaya LOOP-LINE , TOKYO (03-5411-1312)

"HOLY GARDEN vol.3"
w/ shim a.k.a. nenjango, Mikiko Suzuki
photo : Akiko Oshio
open 18:00 / start 19:00 // ticket 1800 yen (+1drink)

HOLY GARDEN vol.3